Update protocol | 1,5 m tijdens training 13 t/m 18 jaar vervalt

30 mei Update protocol | 1,5 m tijdens training 13 t/m 18 jaar vervalt

Vanaf 1 juni 2020 hoeven jongeren van 13 tot en met 18 jaar tijdens de korfbaltraining buiten geen 1,5 meter afstand tot elkaar te houden. Voor de senioren geldt de 1,5 meter-regel nog wel. In navolging op het op 28 mei door NOC*NSF geüpdatete algemene sportprotocol presenteerde het KNKV het geüpdatete korfbalspecifieke protocol ‘Protocol verantwoord sporten‘. 

Jongeren van 13 tot en met 18 jaar dienen voor en na de training wel weer 1,5 meter afstand van elkaar te houden. De kantine en het terras van NOVA dienen tot 1 juli gesloten te blijven.

Hieronder lees je wat vanaf 15 juni de richtlijnen van het korfbalprotocol bij NOVA zijn:

Accommodatie

 • Ouders zetten hun kinderen af bij het hek van ons sportcomplex en blijven in de auto zitten (Kiss &Ride). Het is verboden voor ouders om ons sportcomplex op te komen (behalve in geval van nood of als zij op dat moment corona-coördinator zijn);
 • Ouders die hun kinderen weer ophalen wordt verzocht zo veel mogelijk in of bij hun auto of fiets te blijven staan. Vorm geen groep (ook niet op 1,5m) voor ons hek.
 • Kinderen zijn 10 minuten voor de start van hun training welkom op ons sportcomplex. Na de training dienen zij ons complex binnen 15 minuten te hebben verlaten;
 • Komen kinderen met de fiets dan kunnen deze gewoon in onze fietsenstallingen worden geparkeerd;
 • Op ons complex zijn een aantal aangepaste looproutes. Kinderen worden verzocht deze aangepaste routes ten alle tijden te volgen;
 • Kinderen en trainers wassen voor en na de training de handen conform de richtlijnen van het RIVM;
 • Onze toiletten en kleedkamers zijn sinds 15 juni weer open. Iedereen dient bij bezoek hieraan 1,5 meter afstand van elkaar te houden (ook jongeren tot en met 18 jaar)
 • De kantine, speeltuin en andere ruimtes zijn nog gesloten;

 

Leeftijdscategorie tot en met 12 jaar en 13 tot en met 18 jaar

 • Op een korfbalveld van 44 x 24 meter zijn maximaal 24 spelers. NOVA beschikt over 3 van deze velden;
 • De trainingen per veld starten op verschillende tijden, bijvoorbeeld om de 20 minuten en eindigen daarmee ook in dit ritme. Het trainingsschema van NOVA vind je hier;
 • Onderlinge wedstrijdjes zijn toegestaan;
 • Indien een kind jonger dan 6 jaar is en/of een lichamelijke of verstandelijke beperking heeft en ondersteuning noodzakelijk is bij de training en/of toiletgang, is het toegestaan om één ouder/verzorger op de sportlocatie aanwezig te laten zijn. Voor deze persoon geldt ook dat het protocol nageleefd dient te worden;
 • Op één korfbalveld zijn maximaal vier trainers aanwezig;
 • De trainers houden anderhalve meter afstand ten opzichte van de kinderen en elkaar.
 • Vanaf 1 juni 2020 12.00 uur hoeven jongeren van 13 tot en met 18 jaar tijdens de korfbaltraining buiten geen 1,5 meter afstand tot elkaar te houden.Dit gold al voor de leeftijdscategorie tot en met 12 jaar.Bij andere activiteiten houden jongeren van 13 tot en met 18 jaar wel 1,5 meter afstand.

 

Leeftijdscategorie 19+ (senioren)

 • De spelers en speelsters dienen voor, tijdens en na de trainingen 1,5 meter afstand van elkaar te houden;
 • Op één korfbalveld van 44 x 24 meter zijn maximaal 16 spelers. NOVA beschikt over 3 van deze velden;
 • De trainingen per veld starten op verschillende tijden, bijvoorbeeld om de 20 minuten en eindigen daarmee ook in dit ritme.
 • Indien een speler of speelster een lichamelijke of verstandelijke beperking heeft en ondersteuning noodzakelijk is bij de training en/of toiletgang, is het toegestaan om één ouder/verzorger op de sportlocatie aanwezig te laten zijn. Voor deze persoon geldt ook dat het protocol nageleefd dient te worden;
 • De trainers houden 1,5 meter afstand ten opzichte van de sporters en elkaar.
 • Op één korfbalveld zijn maximaal vier trainers aanwezig;
 • Het is niet toegestaan om partijen te spelen in deze leeftijdsgroep. 1,5 meter afstand tot elkaar is dan niet mogelijk;

 

Voor trainers/coaches

 • Bereid je training goed voor en weet wie wanneer 1,5 meter afstand van elkaar moet houden;
 • Zorg dat er zo min mogelijk materialen gedeeld worden;
 • Maak vooraf de regels aan de spelers/speelsters duidelijk.

 

Voor sporters

 • Houd altijd 1,5 meter afstand als je 19+ bent. 13- t/m 18-jarigen hoeven tijdens de training geen 1,5 meter afstand te houden, maar voor en na de training wel;
 • Kom alleen naar de sportaccommodatie als je training hebt;
 • Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training op de accommodatie;
 • Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38 C°);
 • Blijf thuis als iemand in je huis koorts heeft (vanaf 38°) en/of benauwdheid;
 • Schud geen handen;
 • Maak tijdens het sporten zoveel mogelijk gebruik van eigen materiaal zoals sportkleding en bidons;
 • Ga voorafgaand aan de training thuis naar het toilet;
 • Was voorafgaand aan de training je handen, minimaal 20 seconden;
 • Verlaat direct na het sporten de accommodatie;
 • Volg de aanwijzingen van de Corona-coördinatoren en de trainers op.

 

Materiaal en attributen

 • Het sportmateriaal (korfbalpalen/manden, ballen en overig gebruikt materiaal zoals pionnen) wordt voor en na iedere training gereinigd met desinfectiemiddel. Onze corona-coördinator zorgt voor een wasstraat waar al het materiaal door gereinigd moet worden;
 • Schoon materiaal wordt vervolgens door iemand met gedesinfecteerde handen naar de berging gebracht;
 • Het is niet toegestaan om materiaal te laten staan voor het volgende team. Elk team is verantwoordelijk voor het materiaal dat zij hebben gebruikt bij het halen, ontsmetten en opbergen;
 • Iedereen neemt zijn of haar eigen bidon mee en drinkt alleen daaruit.

 

Voor ouders/verzorgers

 • Meld je kind(eren) tijdig aan voor de trainingen, zodat de vereniging rekening kan houden met de toestroom;
 • Reis alleen met je kind(eren) of kom met personen uit je huishouden;
 • Indien je kind(eren) gebracht moet(en) worden, breng je kind(eren) zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de sportaccommodatie, liefst te voet of met de fiets en anders met de (liefst) eigen auto. Maak zo min mogelijk gebruik van openbaar vervoer;
 • Als ouder/verzorger heb je geen toegang tot de sportaccommodatie. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de training van je kind(eren).
 • Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training;
 • Volg altijd de aanwijzingen op van de vereniging, bijvoorbeeld van de trainers, begeleiders en/of Corona-coördinatoren.
 • Indien je kind jonger dan 6 jaar is of een lichamelijke of verstandelijke beperking heeft en ondersteuning noodzakelijk is bij de training en/of toiletgang, is het toegestaan om één ouder of verzorger op de sportlocatie aanwezig te laten zijn. Voor deze persoon geldt ook dat het protocol nageleefd dient te worden;
 • Haal direct na de sportactiviteit je kind(eren) op bij de sportaccommodatie. Zorg ervoor dat dit moment zo kort mogelijk is en blijf in de auto.

 

Op dit moment staan wij nog niet toe dat niet-leden komen mee trainen bij NOVA zonder dat dat op voorhand duidelijk is afgesproken met de JTC en jeugdtrainer van de betreffende leeftijdsgroep. Komende week gaan wij in gesprek met onze coaches, coördinatoren en TC om te kijken wat er mogelijk is. Aanvragen hiervoor kunnen worden gestuurd naar tc-bestuur@kvnova.nl.

Met deze regels zorgen wij er voor dat NOVA een veilige plek blijft voor kinderen om te sporten. Met klem verzoekt het bestuur dan ook iedereen zich aan de bovenstaande regels te houden. Vragen of opmerkingen kunnen worden gestuurd naar tc-bestuur@kvnova.nl.

Het bestuur