Update#3 – Nieuwe velden Nova en werkzaamheden

24 apr Update#3 – Nieuwe velden Nova en werkzaamheden

Schets nieuwe velden (nog zonder extra belijning E-F).

 

Met input van onze leden op de info-avond 23 maart jongstleden heeft Nova een Programma van Eisen (PVE) opgesteld. Dit is besproken met de gemeente.

Planning werkzaamheden
De werkzaamheden van Irene Beach zullen plaatsvinden tussen eind april en eind mei 2016. De TC van Nova heeft al rekening gehouden met het verdwijnen van een groot deel van het grasveld bij het opstellen van het trainingsschema. Tijdens de korfbal-zomerstop zullen de nieuwe velden van Nova worden aangelegd: de werkzaamheden starten half juni 2016 en worden naar verwachting in de 1e week van augustus 2016 afgerond. Hierna wordt o.a. het aantal parkeerplaatsen uitgebreid.

Nieuwe plannen Nova
We krijgen niet alleen 3 nieuwe velden, maar er komt ook een uitbreiding van de parkeerplaatsen. Het hekwerk bij de parkeerplaatsen wordt vervangen. En om de nieuwe velden komt ook een nieuw hekwerk. We krijgen een nieuwe poort met (waarschijnlijk) een looppoort. Deze zal iets anders gesitueerd zijn zodat hulpdiensten makkelijker het terrein op kunnen. De huidige vaste dug-outs worden aan de zijde waar het hoofdveld komt terug geplaatst. Dat is aan de kant van bedrijventerrein Larenstein. Daarnaast krijgen we 2 mobiele dug-outs zodat we voor toernooien een groot oppervlakte kunstgras beschikbaar hebben. De wensen met betrekking tot de belijning zijn ook ingewilligd. Tijdens de info-avond is gevraagd om E/F-lijnen op de 2 andere velden en deze zullen gerealiseerd worden. Ons verzoek was om het oude kunstgras als ondergrond in de speeltuin te hergebruiken. Omdat het kostentechnisch goedkoper blijkt om nieuw kunstgras te plaatsen zal de gemeente dit realiseren.

Buurtinloop
Komende maandag 25 april wordt er van 19.00 – 20.30 uur op initiatief van gemeente De Bilt en de Beach, samen met Nova een inloopavond voor de buurt georganiseerd in onze kantine.

Als je vragen hebt over de ontwikkelingen rondom de nieuwe velden en wijzigingen op het terrein kun je contact opnemen met onze voorzitter; Arie Anninga: voorzitter@kvnova.nl.