Voorlopige Teamindelingen 2021-2022

16 mei Voorlopige Teamindelingen 2021-2022

Beste NOVA leden en ouders,

We gaan richting het einde van een bijzonder coronaseizoen. De afgelopen maanden is de (Jeugd) Technische Commissie druk bezig geweest met de samenstelling van de teams voor volgend seizoen. We starten na de zomer met 6 senioren teams, 9 jeugdteams onze Recreanten en Kangoeroes. Er kunnen nog veranderingen plaatsvinden (bijv. nieuwe leden of langdurige blessures) dit is dan ook een voorlopige indeling. Ook zijn nog niet voor alle teams coaches gevonden of lopen er gesprekken, deze worden ook bij komende updates toegevoegd. De Voorlopige Teamindeling 2021 – 2022 is hier te downloaden.

Bij het maken van de nieuwe teams heeft de (Jeugd) Technische Commissie gekeken naar de volgende punten:

  • Leeftijd: de korfbalbond heeft minimum- en maximumleeftijden ingesteld voor spelers van elke leeftijdsgroep. Ook voor de gemiddelde leeftijd van een team geldt een maximum. Hierbij telt steeds hoe oud de speler op 1 januari van het seizoen is (peildatum KNKV). Wij gaan hierbij uit van de Spelbepalingen zoals de KNKV die ons oplegt (zie onderstaand).
  • Vriendjes/vriendinnetjes: een belangrijk uitgangspunt is dat spelers met bekende vriendjes en vriendinnetjes kunnen korfballen. Toch lukt dat niet altijd, bijvoorbeeld als je niet even oud bent.
  • Niveau: indeling per niveau wordt pas, afhankelijke van de aantallen kinderen, toegepast vanaf de D-jeugd (9 jaar). Dit kan inhouden dat er onderlinge selecties worden gehouden om te bepalen in welk team een kind komt.

Het kan altijd voorkomen dat er uitzonderingen op deze uitgangspunten worden voorgesteld. Dit is altijd in overleg met de betreffende ouders, kind en coaches/TC.

Start seizoen 2021 – 2022

Vanaf dinsdag 17 augustus beginnen de jeugdteams en (niet selectie) seniorenteams weer met trainen voor het nieuwe seizoen. Het trainingsschema zal bekend worden gemaakt via de nieuwsbrief, de Facebook-pagina en de website van NOVA.  De selectie van NOVA wordt middels een brief geïnformeerd door de trainer/teambegeleider.

Voor de meeste teams hebben we op dit moment trainers/coaches gevonden. De komende weken gaan wij druk op zoek om ook voor de andere teams geschikte trainers/coaches te vinden. Interesse in het trainen van een team? Laat het de TC weten!

Wijziging in lidmaatschap

Wijzigingen aan het lidmaatschap kunnen tot 1 juni 2021 worden doorgegeven aan het secretariaat. Na 1 juni gaat het bestuur de begroting voor het komend seizoen maken en dat wordt o.a. gebaseerd op het aantal leden.

Zo weten we welk bedrag aan contributie binnen gaat komen, welk bedrag wij als afdracht aan de KNKV zullen hebben en hoeveel zaalhuur wij moeten inkopen om gedurende de wintermaanden in de zaal te kunnen trainen en spelen.

Bij opzegging na 1 juni 2021 zal de volledige jaarcontributie in rekening worden gebracht.

Mochten er vragen of opmerkingen zijn over onderstaande teamindelingen, dan horen wij graag via email: tc@kvnova.nl

Namens (Jeugd) Technische Commissie,

Steven Bakker