Voorschot nieuwe spelregels

21 aug Voorschot nieuwe spelregels

De Internationale Korfbal Federatie (IKF) heeft de officiële spelregels van korfbal opnieuw vastgesteld. Deze herziene spelregels gaan in per 1 september 2020.

Momenteel is het KNKV bezig om het nieuwe spelregeldocument van de IKF te vertalen en de wijzigingen door te voeren in de betreffende bestuursbesluiten en reglementen. Na het weekend zal het KNKV de Nederlandse vertaling van het document communiceren. Iedereen kan al wel een blik werpen op de Engelse versie, zoals die half juli al geplaatst is.

Belangrijkste wijzigingen
Voor komend weekend presenteerde het KNKV alvast een korte opsomming van de belangrijkste wijzigingen:

  • Iedereen neemt zijn eigen strafworp. Dit geldt voor alle niveaus, dus ook in het breedtekorfbal.
  • Er is geen verbod meer op steunbal, vallend de bal bemachtigen en met de vuist de bal raken. De opgooibal is afgeschaft.
  • Voetbal is alleen strafbaar als het bewust gebeurt.
  • Alle teams mogen twee coaches hebben. Zij kunnen onbeperkt de bank verlaten, mits zij andere deelnemers niet hinderen en er mag op hetzelfde moment altijd maar één van de twee van de bank zijn.
  • Onnodig het spel ophouden kan gedurende de hele wedstrijd bestraft worden.